Lidmaatschap RBK

Als liefhebber, fokker of geïnteresseerde in de Brits Korthaar katten is het zeker de moeite waard om lid te worden van de Rasclub Brits Korthaar. Het lidmaatschap van de RBK biedt u diverse voordelen. Zo ontvangt u 4x per jaar ons mooie en informatieve blad de Kattekwats en kunt u gebruik maken van de kittenbemiddeling. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en de bijbehorende kosten.
Hopelijk mogen we u binnenkort ook verwelkomen als lid van de RBK!

De contributie bedraagt vanaf januari 2017:

Contributie

 

Soort Bedrag (€)
Lid Felikat 19,50
Gezinslid 7,00
Begunstiger 19,50
Abonnee 14,00
Extra porto buitenlands lid/begunstiger/abonnee 12,00

 

Rabobanknr: NL20RABO0147436591 tnv:Felikat RBK 

 

Leden
- hebben stemrecht
- zijn verkiesbaar in functies
- kunnen gebruik maken van de kittenbemiddeling en dekkaterlijst
- ontvangen de Kattekwats
- moeten ook lid zijn van Felikat
Ga naar aanmeldingsformulier


Gezinsleden
Wanneer in het gezin iemand lid is van de Rasclub Brits Korthaar kan een ander lid van dit gezin gezinslid worden, mits hij/zij lid of gezinslid is van Felikat.
Gezinsleden ontvangen geen Kattekwats.
Ga naar aanmeldingsformulier


Begunstigers
Begunstigers zijn leden die geen lid zijn van Felikat.

Begunstigers
- hebben geen stemrecht
- zijn niet verkiesbaar in functies
- kunnen gebruik maken van de kittenbemiddeling en dekkaterlijst
- ontvangen wel de Kattekwats
- kunnen deelnemen aan alle evenementen
Ga naar aanmeldingsformulier


Abonnement
Een abonnement op de Kattekwats kost € 14,00 per jaar. Hiervoor ontvangt men alleen de Kattekwats. Een abonnee kan geen gebruik maken van de kittenbemiddeling.
Ga naar aanmeldingsformulier


Vermeldingen op deze RBK website
Alleen voor leden en begunstigers RBK:
- plaatsen van (te verwachten) nestjes
- link naar website cattery
E-mail: webmaster@rasclubbritskorthaar.nu