Herplaatsing Brits Korthaar katten

De Rasclub Brits Kort- en Langhaar bemiddelt voor leden en begunstigers bij het herplaatsen van Brits Korthaar katten. Aangemelde katten worden op deze pagina geplaatst. De bemiddeling is gratis voor leden en begunstigers van de RBK. Ook niet leden mogen hun Brit aanmelden voor bemiddeling, maar betalen dan wel een bedrag van €7,50 aan bemiddelingskosten. Dat bedrag kunt u dan overmaken aan onze penningmeester op rekeningnummer NL20RABO0147436591.

Katten aanmelden voor herplaatsing?
Neem contact op met Brigitte Zagwijn op telefoonnummer: 06 - 25455646 (of via WhatsApp) of via kittenbemiddeling@rasclubbritskorthaar.nu

Voor herplaatsers die via ons bemiddeld worden mag niet meer dan €150 gevraagd worden.          

Bent u geïnteresseerd in een herplaatser, belt u dan Brigitte Zagwijn op telefoonnummer: 06-25455646 (of via WhatsApp) of via kittenbemiddeling@rasclubbritskorthaar.nu.