Lijst met verklaringen van vererving

Door Jadwiga Kluiter-Jassyk

Dominant
 • overheerst en derhalve altijd zichtbaar
 • een gen is voldoende
 • verdekt recessieve genen
 • wordt altijd in grote letters aangeduid
 • kleuren: rood en zwart (niet rood)
 • zilver (inhibitor)
 • wit (onderdrukkend effect op vorming van pigmenten)
 • witgevlekt: gen S voor piebald dominant t.o.v. niet witgevlekt
 • agouti (maakt het tabbypatroon zichtbaar)
 • vachtlengte: kort
 • volledig gekleurde vacht
 • volledig of gedeeltelijke staartloosheid (Manx)
 • polydactylie (meer tenen dan normaal)
 • gevouwen oren (Fd)

 

Recessief
 • wordt overheerst en derhalve niet altijd zichtbaar
 • moet van twee kanten komen
 • kan een dominant gen NIET verbergen
 • kleur: verdunning maakt o.a. uit zwart blauw en uit rood crème
 • vachtlengte: lang
 • niet-zilver: golden
 • non-agouti (zonder tekening)
 • tabbypatroon gemarmerd
 • point (siaampatroon)
 • krulhaar (bij Rexen)
 • haarloosheid (h): Sphynx
 • knikstaart (k)

 

Semi-dominant / recessief
 • witte vlekjes uit ouders zonder wit (voor de fok uitsluiten)

 

Fokzuiver (homozygoot)
 • draagt van een bepaalde eigenschap 2 genen
 • dit kan dominant zijn, maar ook recessief

 

Fokonzuiver (heterozygoot)
 • draagt van een eigenschap maar een dominant gen
 • laat alleen de dominant verervende eigenschap zien (b.v. korthaar)

 

Fenotype
 • wat men ziet
 • kan zowel een dominante verervende eigenschap zijn alsook ook een recessieve

 

Genotype
 • wat men niet (altijd) ziet, maar wel wordt vererfd
 • men ziet altijd de dominant verervende eigenschap (uitzonderingen i.v.m. expressie daargelaten)

 

Polygene factoren
 • soms is het niet een gen dat invloed op de verschijning uitoefent, maar oefenen vele genen gezamenlijk deze invloed uit: invloed van polygene factoren
 • wanneer deze genen een veranderende invloed hebben op een bepaalde eigenschap dan praten wij over modificerende genen
 • o.a. wordt rufisme (gele tint in de vacht van zilvers) door polygenen veroorzaakt
 • op fenotype selecteren is ook op polygene factoren selecteren (b.v. diepe oogkleur)
 • kunnen alleen door selectie beïnvloed worden

 

Tabbypatronen
 • alleen zichtbaar indien tenminste een gen voor agouti (A) voorhanden is, m.a.w. het gen voor agouti is een voorwaarde om een tabbypatroon te laten zien; zonder aanwezigheid van dit gen is er geen sprake van een genetische ticking
 • alle katten zijn in bezit van een gen voor tabby, maar alleen als ook het gen voor agouti aanwezig is zal de kat een tabbytekening in de vacht vertonen
 • zit men in bepaalde omstandigheden wel een tekening bij een non-agouti kat, dan is daar sprake van ghost-marking (vooral bij kittens soms  te zien)