Feline Infectieuze Peritonitis (FIP)

Bron: Cornell Feline Health Center

Wat is Feline Infectieuze Peritonitis? (FIP)
Feline Infectueuze Peritonitis (FIP) is een ziekte die veroorzaakt wordt door een coronavirus infectie. Veel verschillende stammen coronavirus kunnen de kat infecteren, maar de meeste veroorzaken geen ernstige ziekte. FIP-producerende stammen worden onderscheiden door hun mogelijkheid om bepaalde witte bloedcellen binnen te gaan en daar te groeien. De geïnfecteerde cel transporteert het virus door het kattenlichaam. Een intense ontstekingsreactie ontstaat in het weefsel waar deze cel terechtkomt. Het is deze interactie tussen het immuunsysteem van het lichaam en het virus die de ziekte veroorzaakt.

Geïnfecteerde katten scheiden coronavirus uit via hun speeksel en ontlasting. De meeste katten raken geïnfecteerd door het virus in te ademen of op te nemen door direct contact met een geïnfecteerde kat of door contact met voorwerpen die besmet zijn met het virus, zoals kleding, bedmateriaa, speelgoed en vooral de kattenbak. Hoewel het virus een aantal weken in de omgeving kan overleven wordt het vrij snel geïnactiveerd door de meeste huishoudelijke scboonmaak- en ontsmettingsmiddelen. Een goedkope en effectieve desinfectans is 1 deel bleekwater op 32 delen water.

Is FIP gerelateerd aan Feline leukemie?
FIP en Feline leukemie worden door twee verschillende virussen veroorzaakt.
Sommige katten die FIP hebben kunnen ook geïnfecteerd raken door het Feline leukemie virus maar de twee ziekten zijn totaal verschillend.

Wat zijn de symptomen van FIP?
Initiële blootstelling aan het FIP virus resulteert gewoonlijk niet in duidelijke symptomen hoewel sommige katten een milde ademhalingsaandoening kunnen doormaken die wordt gekarakteriseerd door niezen, waterige ogen en waterige uitvloeiing uit de neus.
Sommige katten kunnen een milde buikaandoening ondergaan. De meeste katten die de primaire infectie doormaken, komen daar volledig overheen hoewel sommige van hen dragers van het virus kunnen worden. Slechts een klein percentage van katten die blootgesteld worden ontwikkelen de dodelijke ziekte en wel weken, maanden of zelfs jaren na de primaire infectie.

De start van klinische tekenen van dodelijke FIP kan plotseling zijn (vooral in kittens) of de symptomen kunnen langzaam aan sterker worden. Veel katten hebben niet-specifieke symptomen, zoals variabele eetlust, depressie, ruwe vacht, gewichtsverlies en koorts.

De belangrijkste vormen van FIP zijn de effussieve (natte) FIP en non-effussieve (droge FIP) en combinaties van beide. Het meest karakteristieke symptoom van effussieve FIP is de opeenhoping van vloeistof in de buikholte en of borstkast. Wanneer de hoeveelheid vocht extreem wordt, kan de kat ademhalingsmoeilijkheden krijgen.

De start van non-effussieve FIP is langzamer. Er verzamelt zich een minimale hoeveelheid vocht hoewel gewichtverlies, depressie, bloedarmoede en koorts vrijwel altijd aanwezig zijn. De volgende tekenen kunnen in diverse combinaties voor komen:

 • Nier falen
 • Verhoogde vochtinname en urineren
 • Lever falen (geelzucht)
 • Pancreatititsche aandoening (overgeven diarree en diabetes)
 • Neurologische aandoening
 • Evenwichtsstoornissen
 • Gedragsverandering
 • Verlamming
 • Stuipen
 • Enteritis (overgeven diarree)
 • Oogaandoeningen (ontsteking)
 • Verlies van gezichtsvermogen.

FIP is een moeilijke ziekte om vast te stellen omdat elke kat andere symptomen kan vertonen dat gelijk zijn aan die van veel andere aandoeningen.

Wat zijn de kansen dat een kat in zijn leven FIP krijgt?
Jonge katten (jonger dan 2 jaar), oudere katten (ouder dan 10 jaar), katten in slechte lichamelijke conditie en katten die een infectie of stress ondergaan, zijn vatbaarder voor FIP. Het is een relatief ongewone ziekte in de algemene kattenpopulatie en betreft minder dan 1% van de katten die de dierenarts ziet. In meer-kat huishoudens, zoals asiels en catteries kan het percentage hoger liggen, soms 10-20 procent van de vatbare populatie over een periode van een aantal maanden.

Zijn er laboratoriumtests die het FIP Virus kunnen ontdekken?
De KELA, ELISA, IFA en virus-neutralisatie tests vinden de aanwezigheid van coronavirus antilichamen in een kat. Een positieve test betekent alleen dat de kat blootgesteld heeft gestaan aan een coronavirus en niet noodzakelijkerwijs een die FIP veroorzaakt, en daartegen antilichamen heeft ontwikkeld. Als de test negatief is betekent dit dat de kat niet blootgesteld is geweest aan een coronavirus.

Het getal of de titer die gegeven wordt, is de hoogste verdunning van het serum die nog steeds een positieve reactie geeft. Lage titers betekent weinig antistoffen in het bloed en hoge titers veel antistoffen. Een gezonde kat met een hoge titer zal niet noodzakelijkerwijs meer kans hebben om FIP te ontwikkelen of een drager te zijn van een FIP-veroorzakend coronavirus. Het betekent echter ook niet dat de kat beschermd is tegen een toekomstige
FIP-infectie.

Recentelijk zijn twee nieuwe tests ontwikkeld die delen van het virus zelf kunnen ontdekken. De immonoperoxidase test kan FIP nauwkeuriger vaststellen dan de traditionele histopathologische test, omdat het de geïnfecteerde cellen in het weefsel vindt. Een biopsie van aangetast weefsel is nodig voor evaluatie. Een andere antigen test gebruikt polymerase chain reaction (PCR) om viraal genetisch materiaal in weefsel of lichaamsvocht vast te stellen. Hoewel de test veelbelovend is toont PCR op dit moment alleen nog coronavirussen in het algemeen aan, niet noodzakelijkerwijs alleen FIP-veroorzakende coronavirussen.

Moet ik mijn kat op FIP laten testen?
Er zijn twee situaties waar de vaststelling van coronavirus antilichamen zin kan hebben voor de eigenaar fokker of dierenarts:

Ten eerste als een screening test. om de aanwezigheid of afwezigheid van antilichamen in een voorgaand niet getest huishouden vast te stellen en om potentiële virusdragers of uitscheiders aan te tonen wanneer nieuwe katten worden toegevoegd aan een huishouden wat negatief is voor coronavirus antilichamen
Ten tweede als een hulpmiddel (en niet meer dan dat) in de klinische diagnose van een zieke kat wiens symptomen wijzen op FIP

Waarom krijgt een kat twee verschillende testresultaten van twee verschillende laboratoria?
Helaas gebruiken veel laboratoria verschillende antigenen die op verschillende manieren zijn bereid en hun interpretatie kan verschillen. Valse resultaten kunnen om niet specifieke redenen ontstaan, tenzij de tests nauwkeurig gecontroleerd worden. De test kan moeilijk te interpreteren zijn, aangezien deze gewoonlijk afhangt van een subjectieve beslissing van de persoon die de test leest.

Hoe wordt een positieve diagnose gesteld?
Een aanname van FIP wordt gewoonlijk gedaan op basis van klinische tekenen, routine laboratoriumtests en evaluatie van vocht in de buik- of borstholte. Sommige gevallen zijn een diagnostische uitdaging aangezien de symptomen niet specifiek voor FIP zijn. In alle gevallen is een weefsel biopsie de enige manier om een diagnose van FIP te bevestigen.

Is er een geneesmiddel tegen FIP?
FIP wordt op dit moment beschouwd als een ongeneeslijke ziekte wanneer de diagnose eenmaal gesteld is. Helaas is er nog geen geneesmiddel. Het doel van therapie is om ondersteunende verzorging te geven en om de zelfvernietigende impuls van de ziekte te verlichten. Sommige behandelingen kunnen een korte remissie geven in een klein percentage van de patiënten. Een combinatie van corticosteroïden cytotoxiscbe medicijnen en antibiotica met een onderhoud van vocht en voedselinname kan helpen. In de toekomst kan bet mogelijk de combinatie van immuno-modulerende medicijnen en effectieve antivirus medicatie zijn die verlichting geeft.

Kan ik mijn kat tegen FIP beschermen?
In meer-kat huishoudens is het noodzakelijk de omgeving zo gezond mogelijk te houden om blootstelling aan infectueuze agenten te vermijden. Het voorkomen van overbevolking, katten gevaccineerd houden, goede voeding, goede hygiëne en het uitroeien van feline leukemie infecties kunnen alle helpen in bet verminderen van het voorkomen van FIP in een groep katten.

Het eerste FIP vaccin (Primucell FIP van Pfizer Animal Health) werd in 1991 geïntroduceerd. Het is een temperatuurgevoelig, gemodificeerd levend vaccin. Het vaccin is beschikbaar als intranasaal vaccin van katten van 16 weken oud, met boosters na 3 a 4 weken en daarna jaarlijks. Wanneer een kat eenmaal gevaccineerd is, kan het serum een positieve antilichaam titer geven. Dit kan een probleem zijn voor catteryhouders die serologische tests gebruiken om een coronavirus vrije populatie te houden.

Het vaccin lijkt veilig. maar diverse studies hebben verschillende verwachtingen van de effectiviteit gegeven. De rol die Primucell FIP zal gaan spelen in bet beschermen van katten tegen FIP is niet bekend. Voor nu dient u met uw dierenarts te overleggen of u uw kat in wilt laten enten. (Noot van de vertaler: in de VS, waar het vaccin al lang bekend is, heeft vrijwel elke fokker een clausule in het contract opgenomen, dat de gezondheidsgarantie van een kitten vervalt, zodra er met het FIP-vaccin geënt wordt.)

Anekdotische informatie geeft de indruk dat in coronavirus vrije catteries de introductie van dit virus ter immunisatie een rol speelt in het ontwikkelen van FIP, waarbij het vaccin dus de tegenovergestelde rol vervult dan die zij zou moeten vervullen.

Mijn kat heeft FIP Hoe lang leeft hij nog? Hoe kan 1k zijn laatste dagen zo gemakkelijk mogelijk maken?
Wanneer er eenmaal klinische tekenen zijn, leven katten met de natte vorm van FIP gewoonlijk een aantal dagen tot een aantal weken, hoewel sommige volwassen dieren het zes tot acht maanden vol kunnen houden. Katten met de droge vorm sterven gewoonlijk binnen een paar weken, maar sommige houden het een jaar of meer vol. Goede verzorging en een gebalanceerd, hoogwaardig dieet zijn ingrediënten die ervoor zorgen dat de kat het zo goed mogelijk heeft in de laatste stadia van de ziekte. De dierenarts kan medicijnen voorschrijven die bet ongemak wat met de ziekte gepaard gaat kunnen verlichten of kunnen meer specifieke ondersteunende therapie geven.

Kan een mens of een hond FIP krijgen?
FIP is niet gedocumenteerd in andere diersoorten dan die van de kattenfamilie. FIP levert voor zover bekend geen gezondheidsrisico op voor mensen. Het FIP virus is echter gelijk aan een virus dat bij honden veel voorkomt, canine coronavirus. Wat enteritis veroorzaakt bij honden.


Vertaling: Corine Judkins