Blaasproblemen en sproeien


Sproeien
Sproeien is een vorm van communicatie bij katten. Wanneer een kat sproeit, is zijn lichaamshouding totaal anders dan wanneer hij normaal in gehurkte houding urineert. Het urine sproeien is duidelijk herkenbaar, omdat de kat een karakteristieke houding aanneemt.

De volgende omstandigheden kunnen van bijten af de oorzaak zijn van het urine sproeien van uw kat:
 - seksuele opwinding, vooral in het voorjaar en in de zomer;
 - elke situatie die met stress of emotionele verwarring gepaard gaat,
bijvoorbeeld doordat de kat zijn vertrouwde omgeving mist (verhuizing, vervoer...) of omdat er concurrentie komt in de vorm van een nieuwe huisgenoot.

Wanneer uw kat sproeit, heeft hij er kennelijk behoefte aan om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. In feite bevatten de straaltjes urine tijdens het sproeien boodschappen, die feromonen worden genoemd. Deze feromonen zijn lichaamseigen stoffen, die het de kat mogelijk maken met zijn omgeving te communiceren. Feliway is een middel dat op een natuurlijke wijze het sproeien stopt of voorkomt.


Blaasproblemen bij poezen
Bij poezen, zowel gesteriliseerde als niet gesteriliseerde, is het meest voorkomende probleem de blaasontsteking. De verschijnselen hiervan zijn dat de kat vaak naar de bak moet, er lang opzit, hierbij klagelijk miauwt, terwijl maar een heel klein plasje wordt geproduceerd. Als de klachten wat langer gaan bestaan kan er ook wat bloed bij de plas zitten, afkomstig van de ontstoken blaaswand.


Oorzaken
Blaasontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is een infectie, maar ook blaasstenen of zelfs gezwellen van de blaas kunnen tot dit soort klachten leiden. Het is daarom raadzaam om altijd als u een blaasontsteking vermoedt bij uw kat, contact op te nemen met uw dierenarts. Meestal is een antibioticakuur voldoende om de klachten snel te verhelpen. Soms is verder onderzoek nodig. We kunnen hierbij denken aan onderzoek van de plas of een röntgenfoto van de blaas.


Blaasproblemen bij katers
Ook bij katers zien we regelmatig blaasontstekingen, de verschijnselen zijn hetzelfde als bij de poes. Een apart probleem vormen de zogenaamde plaskaters. Dit zijn zowel gecastreerde als niet gecastreerde katers die gruis in hun urine vormen. Dit zijn in feite hele kleine blaassteentjes.

Bij katers en ex-katers is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Vormt zo'n kater gruis in zijn urine dan kan dit de plasbuis verstoppen. Het gevolg is dat de kater zijn plas niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen. Kortom, de kater krijgt een niervergiftiging die binnen 36 uur dodelijk kan zijn!

U begrijpt dat dit uiteraard een spoedgeval is dat meteen door een dierenarts behandeld dient te worden. Hij zal trachten de verstopping op te heffen door de plasbuis door te spoelen of, als dit niet lukt, de kater te opereren. Om herhaling te voorkomen is vaak naast een antibioticakuur speciaal dieetvoer nodig. Dit voer gaat de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.