De Rasclub

 

De Rasclub Brits Korthaar (RBK) is in 1977 opgericht en heeft momenteel ongeveer 400 leden, begunstigers en abonnees.

 

Doelstelling
Het doel van de RBK is om de Brits Korthaar onder de aandacht van het publiek brengen door over deze raskat zoveel mogelijk objectieve en nuttige voorlichting te geven. Daarnaast probeert de RBK eraan bij te dragen dat het fokken van de Brit aan zo hoog mogelijke eisen voldoet.

 

Felikat
De moedervereniging van onze rasclub is Felikat. Felikat is één van de twee verenigingen in Nederland, die aangesloten zijn bij de Fifé, de Fédération Internationale Féline (de andere is Mundikat).
Deze Fifé is een internationaal samenwerkingsverband van kattenverenigingen over de gehele wereld. Om lid te kunnen worden van de Fifé moet een landelijke kattenvereniging aan hoge eisen op het gebied van onder meer de stamboekvoering voldoen.

 

Magazine
De RBK heeft een eigen clubblad, de “Kattekwats”genaamd. Dit blad komt 4 x per jaar uit en bevat allerlei informatie over ons geliefde ras.
De Kattekwats biedt een overzicht van behaalde showresultaten, vaste rubrieken van kattengedragstherapeute Ingrid Legué en dierenarts Paul Ziekman, clubnieuws, de Top 25 van oudste Britten, ingezonden lezersverhalen en niet te vergeten de kitten- en dekkaterlijst. Een leuk en informatief clubblad die ook nog eens in full color gaat verschijnen vanaf december 2014!

 

Bemiddeling
Leden en begunstigers kunnen gebruik maken van de gratis bemiddelingsservice van de club. De RBK biedt deze service aan voor kittens, dekkaters en Britten die aangeboden worden voor herplaatsing.

 

Kitten & Castratendag
Eén van de manieren waarop de RBK speciale aandacht besteedt aan de Brit is het organiseren van een zogenaamde “Kitten & Castratendag”. Voor een kitten & castratendag kan iedereen die een kitten of castraat Brit heeft zich inschrijven. Uiteraard moet de kat wel gezond zijn en aan de door Felikat gestelde veterinaire eisen voldoen.

Een kitten & castratendag wijkt in vele opzichten af van een normale kattenshow. De eigenaar van de kat (de exposant) kan zelf met de kat naar de keurmeester, over de kat praten en eventuele vragen ter plekke beantwoord krijgen.

De dag heeft daardoor een zeer gezellig en ontspannen karakter en is bij uitstek geschikt voor mensen die normaal niet zo gauw naar een kattenshow zouden gaan.
Daarbij komt dan ook nog dat deze dag een lager inschrijfgeld kent dan een gewone show. Op een kitten & castratendag worden geen certificaten verstrekt (dat zijn waarderingen, die behaald kunnen worden voor het kampioenschap of een internationaal kampioenschap, zie hiervoor titels).

 

Ledenvergadering
De RBK houdt één maal per jaar een ledenvergadering, meestal in maart, waarin de lopende zaken besproken worden, beleid wordt uitgestippeld en eventueel nieuwe bestuursleden worden gekozen. Tenslotte organiseert de RBK activiteiten rond de Brit, zoals rasbesprekingen en discussiemiddagen. Soms wordt een keurmeester uitgenodigd, die iets vertelt over één van de vele variëteiten bij de Brit, of wordt een deskundige gevraagd iets te komen vertellen over de verzorging of veterinaire zaken.

 

Geschiedenis
Zoals gezegd werd de Rasclub Brits Korthaar in 1977 opgericht. Dit gebeurde door een kleine groep enthousiaste fokkers en liefhebbers van Brits Korthaar katten. Het idee was om gezamenlijk de Brits Korthaar, die tot dat moment weinig bekendheid had, meer onder de aandacht van het publiek te brengen. Die opzet mag geslaagd worden genoemd! Was het in de beginperiode slechts een handjevol mensen die het wel en wee van de Brits Korthaar ter harte ging, nu zijn het enige honderden liefhebbers die zich voor dit ras inzetten. De populariteit is de laatste tien jaar enorm gestegen.

 

De Rasclub Brits Korthaar heette tot 1988 Rasclub Europees Korthaar. Die naamsverandering was nodig omdat op 1 januari 1982 door de Fifé, de overkoepelende wereldorganisatie voor kattenverenigingen, een splitsing werd aangebracht tussen de Brits- en de Europees Korthaar kat.

Het initiatief voor deze splitsing werd door de Scandinavische landen genomen, omdat men vond dat de daar gefokte Europees Korthaar niet beantwoordde aan de in de standaard gestelde eisen. De katten daar waren wat langer van lichaam, hadden een spitser uiterlijk, kortom waren niet “cobby” (cobby= rond in al zijn vormen) genoeg.

Tevens was men van mening dat de Europees Korthaar kat van “vreemde smetten vrij” behoorde te zijn. Om het gewenste cobby uiterlijk te verkrijgen, werden door fokkers vaak Perzen ingekruisd, waardoor veel Europees Korthaar katten de langhaar factor droegen. In Scandinavië gaf de meerderheid van fokkers de voorkeur aan raszuivere kortharen. Daarom besloot de Fifé vanaf 1982 de cobby Europees Kortharen voortaan Brits Kortharen te noemen.