Algemene ledenvergadering RBK 2014


Agenda ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering RBK
Datum: zaterdag 8 maart 2014 – aanvang 13.00 uur


 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen RBK ALV 2013
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Begroting 2014
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Contributie 2015
 10. Bestuursverkiezing:
  Kandidaat voorzitter: Charles Dujardin
  Kandidaat secretaris: Elga van Kuijk
  Kandidaat algemeen bestuurslid: Leo Hoornweg
  Herkiesbaar penningmeester: Astrid van den Ouden
  (Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 februari 2014 per e-mail melden: info@rasclubbritskorthaaar.nu )
 11. Verslag kittenbemiddeling
 12. Bestuursbeleid 2014/2015
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Lezing genetica door Renate Leijen
Na een pauze zal keurmeester Renate Leijen een korte lezing geven over de basisprincipes van de genetica en zij zal tevens uitleg geven over de nieuwe cursus genetica die via internet te volgen is.

 

Aansluitend aan de vergadering volgt de RBK Award (voorheen RBK Top 20) prijsuitreiking!

 

Locatie: de Theetuin in Eemnes

Theetuin Eemnes
Meentweg 131
3755 PD Eemnes
tel. 035-5389643
www.theetuineemnes.nl